Adunarea Generala a Asociatiei „Fiii şi prietenii Caracalului”

Sâmbătă 8 octombrie 2011, ora 11.00 a avut loc la Cercul Militar Caracal adunarea generală a Asociaţiei „Fiii şi prietenii Caracalului”. Prezenţa membrilor asociaţiei, începând cu scriitorul Nicolae Paul Mihail, preşedinte de onoare, prof. univ. dr. George Dincă, membru de onoare şi ec. Gheorghe Anghel, membru fondator,  a asigurat desfăşurarea statutară a adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

  • Dare de seamă asupra activităţii asociaţiei în perioada noiembrie 2010-octombrie 2011, susţinută de preşedintele executiv, dr. Dănuţ Ghiţă;
  • Programul de activităţi pentru perioada noiembrie 2011-noiembrie 2012, prezentat de col.(r) Gheorghe Bănică;
  • Situaţia financiară la zi prezentată de col.(r) Nicolae Popescu, casierul asociaţiei;
  • Completarea Consiliului Director, având în vedere numărul şi complexitatea acţiunilor desfăşurate de asociaţie;
  • Discuţii pe marginea materialelor prezentate şi propuneri pentru îmbunătăţirea vieţii de asociaţie şi programului de activităţi pentru anul 2012.

Din discuţiile care au urmat au reieşit următoarele:

  • Acţiunile desfăşurate au fost de impact, bine organizate, unele cu invitaţi de marcă şi participare internaţională, dar cu o prezenţă a membrilor asociaţiei care poate fi mai numeroasă, având în vedere faptul că în evidenţă sunt 82 de membri, dintre care 11 membri de onoare;
  • Trebuie să se facă mai mult pentru atragerea de noi membri dintre cadrele didactice, medici şi personal din sistemul sanitar, ingineri şi alte categorii socio-profesionale;
  • S-a propus completarea Consiliului Director cu următorii membri: prof. Florian Petrescu, dr. ing. Victor Viorel Vătămanu, gl. mr. (r) Constantin Lucescu şi prof. Paul Tatomirescu.

S-au supus aprobării documentele prezentate adunării generale, propunerile reieşite din discuţii şi completarea Consiliului Director cu patru membri, acestea fiind aprobate cu unanimitate de voturi.

George B.

PC130143 PC130140 PC130135 PC130127 PC130123