Adunarea generală a membrilor asociaţiei

Adunarea generală a membrilor asociaţiei
Joi, 19.04.2012, s-a desfăşurat Adunarea generală a membrilor Asociaţiei „Fiii şi Prietenii Caracalului”, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport de activitate în perioada 2010-2012, material prezentat de preşedintele executiv, doctor în ştiinţe medicale Dănuţ Ghiţă.
 2. Raportul comisiei de cenzori, prezentat de ec. Maria Tudor.
 3. Situaţia statistică a membrilor asociaţiei şi situaţia financiară la zi, prezentate de col.(r) Nicolae Popescu.
 4. Propuneri privind modificarea Statutului asociaţiei.
 5. Discuţii şi supunerea la vot a materialelor prezentate.
 6. Depunerea mandatului, la expirarea acestuia, de către conducerea în exerciţiu a asociaţiei şi alegerea noului Consiliu Director.

Ca o recunoaştere a modului în care a condus asociaţia pe parcursul celor două mandate, doctor în ştiinţe medicale Dănuţ Ghiţă a primit Diploma şi titlul de membru de onoare al asociaţiei.

În urma votului, a rezultat următoarea componenţă a conducerii pentru un mandat de doi ani a Asociaţiei „Fiii şi Prietenii Caracalului”:

Consiliul Director:

 • Dr. ing. Victor Viorel Vătămanu-preşedinte executiv
 • Col.(r) Nicolae Popescu-vicepreşedinte
 • Cdor.(r) ing. Ion Marin-secretar
 • Prof. Georgeta Mincă-trezorier
 • Jurist Viorel Rădescu-consilier juridic
 • Prof. Paul Tatomirescu-membru
 • Prof. Ion Zăuleanu-membru
 • Muzeograf dr. Dana Roxana Nicula-membru
 • Prof. Florian Petrescu-membru
 • Ed. Ileana Grigore-membru
 • Col.(r) ing. Gheorghe Bănică-membru

Comisia de cenzori:

 • Ec. Maria Tudor-preşedinte
 • Ed. Elena Costea-membru
 • Prof. Sabin Popovici-membru

Ad gen 1