DARE DE SEAMĂ asupra activităţii Consiliului Director pe perioada aprilie 2008- februarie 2009

DARE DE SEAMĂ

asupra activităţii Consiliului Director pe perioada aprilie 2008- februarie 2009

Asociaţia Fiii şi prietenii Caracalului s-a constituit la 17 aprilie 2008.

În cadrul şedinţei de constituire au fos alese organele de conducere. Consiliul Director format din: preşedinte, domnul dr. Dănuţ Ghiţă; vicepreşedinte, doamna prof. Dana Roxana Nicula( Dincă); secretar, domnul ing. Col(r) Ion Marin; economist, doamna ec. Georgeta Mincă; consilier juridic, domnul jr. Gheorghe Carigoiu. Comisia de Cenzori formată din: doamna ec. Maria Tudor-preşedinte, domnul av.Ion Rotaru-membru, domnul prof. Sabin Popovici-membru.

Cu ocazia Zilelor Culturii Caracalene , desfăşurate în perioada 19- 21mai 2008 , asociaţia Fiii şi prietenii Caracalului a organizat simpozionul cu tema, De la Antoninus Caracalla la Constantin Poroineanu. În cadru simpozionului au fost susţinute următoarele referate: dr. Mihai Păun a susţinut referatul cu tema Antoninus Caracalla- noi precizări; ;preotul protopop Marin Răducanu a susţinut referatul Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena (patronii spirituali ai municipiului Caracal); prof. Clarisa Florică a susţinut referatul Constantin Brâncoveanu şi Caracalul ; ing. Ion Marin a susţinut referatul Constantin Filipescu şi moşia Caracalului ; prof . Dana-Roxana Nicula( Dincă) a susţinut referatul Constantin Poroineanu- 100 de ani de la trecerea în nefiinţă.

În data de 20 mai 2008 a avut loc adunarea asociaţiei în cadrul căreia a fost ales preşedintele de onoare, în persoana scriitorului Nicolae Paul Mihail.

Pe 3 iulie 2008 a avut loc adunarea festivă a asociaţiei în cadrul căreia a fost sărbătorit scriitorul Nicolae-Paul Mihail, preşedintele de onoare la împlinirea a 85 de ani de viaţă.

În luna septembrie 2008, au avut loc şedinţe ale Consiliului Director în cadrul cărora pe ordinea de zi a fost, constituirea colectivului de redacţie al revistei asociaţiei, titlul şi tematica revistei, lărgirea consiliului director cu încă 2 membrii: col.(r) Gheorghe Bănică şi col.(r) Nicolae Popescu. Tot în această lună au fost depuse documentele necesare la judecătoria Caracal pentru ca asociaţia să dobândească personalitate juridică. Hotărârea judecătoriei Caracal a rămas definitivă în 10 octombrie 2008. În urma acestor demersuri asociaţia a deschis cont la B.C.R , filiala Caracal.

S-a constituit colectivul de redacţie al revistei „Vitralii Romanaţene” : prof. Paul Areţu- redactor şef, membrii -ing. Ion Marin , ing. Gheorghe Bănică, prof. Dana-Roxana Nicula, prof. Clarisa Florică, prof. Sabin Popovici, prof.Florian Petrescu, col. Nicolae Popescu şi prof .Rodica Dorina Areţu- tehnoredactor.

În luna octombrie, Consiliul Director şi alţi membrii ai asociaţiei s-au întrunit pentru elaborarea primului număr al revistei asociaţiei În cadrul Zilelor municipiului Caracal, desfăşurate în perioada 17-24 noiembrie 2008, ziua de 18 noiembrie a fost desemnată ca zi a asociaţiei. Asociaţia a organizat în prima parte a zilei simpozionul cu tema Caracal origini şi perspective şi a fost lansată cartea Porţile cerului, autor doamna educatoare Ileana Grigore. În adoua parte a zilei au fost înmânate diplomele de membru de onoare, legitimaţiile şi insignele membrilor fondator şi a fost lansat primul număr al revistei asociaţiei Vitralii Romanaţene. În luna ianuarie 2009, trei membri ai Consiliului Director ce fac parte din Adunarea Eparhială a Episcopiei Slatinei, având sprijinul Primăriei Municipiului Caracal , a altor instituţii , asociaţii şi societăţi din oraş, au înaintat o scrisoare P.S. Episcopului Sebastian în care solicitau întregirea denumirii Episcopiei Slatinei. În urma acestui demers P.S. Sebastian a înaintat această propunere Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care a hotărât ca noua denimire a Episcopiei să fie Episcopia Slatinei şi Romanaţilor.

La sedinţa Consiliului Director lărgită, din februarie 2009 a fost discutat proiectul regulamentului de funcţionare al asociaţiei şi a fost ales casierul asociaţiei în persoana doamnei prof. Clarisa Florică. S-a stabilit ordinea de zi pentru Adunarea Generală din 12 martie 2009 şi responsabilităţile membrilor Consiliului Director, în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a acesteia.